top of page

Spotkania SKA

Spotkania SKA staramy się organizować cyklicznie, ok. raz w miesiącu - o ile nie przeszkodzi nam zmiana planów lekcji i inne niekontrolowane wydarzenia szkolne.

Prezentacje

Na spotkania SKA przygotowujemy prezentacje na dowolny wybrany temat z zakresu akwarystyki. Wszystkie materiały są dostępne i każdy może zapoznać się z ciekawymi informacjami. 

Reportaże

Przedstawiamy krótkie reportaże z wydarzeń, w których braliśmy udział.

Wywiady z ciekawymi ludźmi

Przeprowadzamy wywiady z ciekawymi ludźmi ze świata akwarystyki. Opowiadają nam fascynujące historie z początków ich zainteresowań.

Nasze akwaria

Prezentujemy swoje akwaria domowe, które są naszą codzienną pasją. Opisujemy swoje doświadczenia w hodowli rybek i innych stworzeń akwariowych. Przedstawiamy bieżące informacje z ich życia :).

Akwiaria szkolne

Opiekujemy się akwariami w szkole. 

Please reload

bottom of page